Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Ne: 8:00 - 23:00hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. O OBCHODU
  3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
INFOBOX : jste v časovém presu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

  

                

 

 

 

 

NajduZboží.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY


pro on-line prodej zboží prostřednictvím e obchodu

www.rytiskla.cz


( a i pod dalšími doménami vztahujícími se k výše uvedenému e-obchodu:
www.bilekpetr-rytesklo.cz

www.glassengraving.cz

www.zakazkove-ryti-skla-na-zakazku-ryte-sklo.cz 

www.darky12.cz

www.skloproradost.cz

 

společností

Bílek Petr
Broušení a rytí skla

se sídlem                    Vítězná 390/51, 36009 Karlovy Vary
identifikační číslo:                                                 1387 3822
sídlem provozovny:                        Děplotovice 48, 36225 Nová Role


/společnost zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary,
odbor obecní živnostenský úřad pod č.j.: žú/U9192/2009Hoj dne 01.09.2009/

 

 ČERVENOU BARVOU

 VYPICHUJEME TY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE ALESPOŇ PRO ZÁKLADNÍ A RYCHLÉ PŘEČTENÍ

DŮLEŽITÉ VŠAK JE SI PŘEČÍST VŠE.

 

OBSAHEM SMLUVNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE:

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.     UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.     REKLAMACE, SPORY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.     ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

8.     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.     OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH ZDĚLENÍ

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti
Bílek Petr, broušení a rytí skla, se sídlem   Vítězná 390/51, 36009 Karlovy Vary, identifikační číslo: 1387 3822, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary, odbor obecní živnostenský úřad pod č.j.: žú/U9192/2009Hoj (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na internetové adrese

https://www.darky12.cz

https://www.rytiskla.cz
http://www.bilekpetr-rytesklo.cz

https://www.glassengraving.cz
https://www.glass-engraving.cz
http://www.pripitkove-sklenice.cz
http://www.pripitkove-sklenicky.cz
https://www.sklenice-svatebni.cz
https://www.sklenicky-svatebni.cz
http://www.svatba-svatby-svatebni.cz
http://eshop-rychle.cz/skloart


a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese   https://www.rytiskla.cz    (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.                                     


 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než      10let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.  UZAVŘENÍ SMLOUVY


3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží, služeb a dekorů ( dále jen "zboží") nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Jelikož prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, jsou ceny nabízeného zboží konečné. Nabídka prodeje hotového zboží a ceny tohoto hotového zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.Konkrétně, v druhém případě jsou tyto ceny pouze orientační a lze je vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím pozměnit dle požadavku kupujícího na propracovanost a detajlnost požadovaného dekoru. Toto se však vztahuje pouze na výrobky a zboží, které se teprve bude vytvářet. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


3.3.Pro objednání zboží má kupující tři možnosti:
A/ vloží do elektronického nákupního košíku všechno zboží a služby v takovém množství jaké požaduje a vyplní objednávkový formulář co nejpodrobněji, hlavně včetně požadovaného termínu dodání a celkové umístění motivů. Je důležité popsat i celkové uspořádání....
B/ tato možnost je pro ty nakupující, kteří si tolik nerozumí s elektronikou. Takovíto nakupující mohou vložit do koše pouze zboží a vyplní objednávkový formulář, včetně adres, telefoních kontaktů a termínů dodání. Posléze je vše ostatní , jako kusy, uspořádání dekourů a jiné požadavky dohodnou telefonickým kontaktem nebo elektronickou komunikací ( dále jen "emailem").
C/poslední možnost objednat zboží kupujícím je emailem nebo telefonicky, kde se dohodnou veškeré požadavky na zboží. Pro potvrzení kupní smlouvy a objednávky je ale zapotřebí zaslat emailem kontaktní a doručovací údaje, včetně telefonního čísla a v krátkosti a souhrnně konkrétní požadavek. Bez této doplňující informace elektronickou cestou, která je brána jako závazná objednávka, není možno objednávku uzavřít, pro neúplnost dat.
Objednávkový formulář obchodu obsahuje: informace o objednávaném zboží vloženého kupujícím do elektronického nákupního košíku, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ DOKONČIT OBJEDNÁVKU “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení a poopravení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).


3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Děpoltovice 48, 362255 Nová Role, 
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
- bezhotovostně převodemna korunový účet prodávajícího č.bú: 2100635010/2010 , vedený u společnosti   FIO BANKA, A.S., V CELNICI 1028/10, 11721 PRAHA 1, (dále jen „účetprodávajícího“);
- bezhotovostně převodem  na Euro účet prodávajícího č.bú 2100635010/2010  , vedený u společnosti FIO BANKA, A.S., V CELNICI 1028/10, 11721 PRAHA 1, (dále jen „euroúčet prodávajícího“);
IBAN: CZ9120100000002100635010
BIC kod / SWIFT: FIOBCZPPXXX


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. I přesto, že naše zboží vyžaduje mnohem důkladnější balení, ve většině případů tuto sumu po klientech nepožadujeme. Vyjímku tvoří pouze obsáhlejší a rozměrnější balíky a také objednávky čistého zboží - viz následující odstavec.

4.3. Klienti objednávající si rytinu na sklo, jsou zbaveni placení balného. 


4.4.a V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

      4.4.b V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.  Pokud kupující neuhradí jím zvolenou cestou objednané zboží, vystavuje se riziku vymáhání dlužné částky za objednané zboží soudní cestou a to včetně všech soudních poplatků a penále z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý započatý dlužný den a to počínaje 8. dnem od uzavření kupní smlouvy. 


4.5. V případě zvolení bezhotovostní platby kupujícím, je ten povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad.

4.8.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  


5. REKLAMACE, SPORY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1.Jelikož hlavní podstatou tohoto elektronického obchodu je dekorování a úprava polotovaru, kupující bere na vědomí, žedle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,  dále od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


5.1a. V případě chybně provedené dekorace a to textů, číslic a jiných technických nedokonalostí, je možné bezplatně nárokovat ( reklamovat ) opravu dohodnutého motivu a to bezplatně a v co možná nejkratší době.

5.1.b. Pokud přesto, že si kupující nechal upravit zboží dle vlastního přání a toto zboží nehodlá i tak převzít a zaplatit, přesto, že koupí onoho výrobku na našem e-shopu souhlasil s těmito obchodními podmínkami,nárok na úhradu tím nezanikáa suma za toto zboží, náklady na dopravu a jiné náklady s touto kupní transakcí  spojené ( a to včetně nákladů na právní úkony ) budou vymáhány právní cestou a to včetně smluvní pokuty z prodlení0,1% z požadované cenyza každý započatý den, počínaje 31. dnem po navrácení zboží zpět. Tato lhůta je pro rozumné dohodnutí se a vysvětlení důvodu nepřevzetí - jako dovolená, nečekané odcestování či pobyt v nemocnici. To však nebrání k podání zprávy kupujícímu.

5.1.c. Opětovným přeposláním zbožína adresu kupujícího,náleží prodávajícímu nárok na navýšení cenyspojenés náklady vynaloženými na tuto opětovnou přepravu zboží.


5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rytiskla.cz.


5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání písemného odstoupení od smlouvy prodávajícímu, ať formou dopisní či elektronickou. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% prodejní/ konkrétní ceny, konkrétního zboží, dohodnuté a zaplacené ceny /, onoho zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.


5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

5.8. V případě, kdy ať kupující nebo prodávající shledávají svá práva poškozena a neuspokojivě vyřešena a odškodněna, a když jsou si jisti, že jedna nebo druhá strana sporu se nedržela nebo porušila obchodní podmínky a pokud se tedy obě strany nejsou schopny a ochotny dohodnout na řešení vzniklého sporu, mají právo využít mimosoudní řešení konkrétního sporu.Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Kontakt na ČOI a veškeré další informace naleznete na adrese https://www.coi.cz/. 

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,je kupující povinen převzít zboží při dodání.Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši ceny objednaného zboží, včetně nákladů vynaložených na vymáhání této částky, jelikož toto zboží je dále neprodejné a tímto tedy pro jiné účely k neupotřebení a tím znehodnoceno. A dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaněnebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit VŠECHNY náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Náš eshop využívá jako přepravce služeb společnosti Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, tel.č.: 954 301 111 a služeb společnosti Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 19000 Praha 9, tel.č. 216216516. Obě tyto společnosti jsou seznámeny s pravidly o nakládání s osobními daty - GDPR. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).


7.5. Kupující bere na vědomí veškeré vlastnosti materiálu dodaného zboží, které nemůže prodávající ovlivnit a proto není možno nárokovat případné změny u tohoto zboží nastávajícíjejím užíváním. Kupující je si také vědom toho, jak se k tomuto zboží chovat a jak s ním nakládat, aby nedošlo k jeho poškození.


7.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Děpoltovice 48, 362255 Nová Role,  .

 

 


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2a. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.2b. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rytiskla.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.7a. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.7b. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH ZDĚLENÍ


9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na  https://www.zakazkove-ryti-skla-na-zakazku-ryte-sklo.cz/skloart/11-INFO-PRO-VAS/157-OCHRANA-OSOBNICH-UDAJU


9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a a jiné údaji, jím samým poskytnuta (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.


9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Náš eshop využívá jako přepravce služeb společnosti Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, tel.č.: 954 301 111 a služeb společnosti Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9, tel.č. 216216516. Obě tyto společnosti jsou seznámeny s pravidly o nakládání s osobními daty - GDPR.


9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.


9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
§ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, § požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.


10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


10.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování : Vítězná 390/51, 36009 Karlovy Vary
adresa elektronické pošty : info@rytiskla.cz
telefon : 605561804

 

V    Karlových Varech   dne   01.01.2015

 

Novinky z našeho blogu

UŽ JSTE NĚKDY VIDĚLI DRSŇÁKA BULET ?
13.10.2020 RADY A TIPY
UŽ JSTE NĚKDY VIDĚLI DRSŇÁKA BULET ?
Mnoho z našich klientů ano. A věřte, že ten DRSŇÁK v tu chvíli rozhodně nebrečel sám. číst celé
PŘEDSTAVUJEME VÁM HRU NA OPILÉHO JEŽÍŠKA A DALŠÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
06.11.2019 NOVOTY
PŘEDSTAVUJEME VÁM HRU NA OPILÉHO JEŽÍŠKA A DALŠÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
KONEČNĚ I MY PRO VÁS MÁME DÁRKOVÉ KUPONY A ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ VARIANTU POUKAZU číst celé
VÍTR VE VLASECH, MOTORKY NA PULLITRECH A SKLENICÍCH.
01.09.2019 RADY A TIPY
VÍTR VE VLASECH, MOTORKY NA PULLITRECH A SKLENICÍCH.
JAK UDĚLAT RADOST MOTORKÁŘI A DOJMOUT DÁRKEM OD NÁS? číst celé
BROUŠENÍ - RYTÍ - GRAVÍROVÁNÍ A NEBO PÍSKOVÁNÍ?
BROUŠENÍ - RYTÍ - GRAVÍROVÁNÍ A NEBO PÍSKOVÁNÍ?
POKUD MÁTE ZÁJEM UDĚLAT SI JASNO ALESPOŇ V NÁZVOSLOVÍ TECHNIK DEKOROVÁNÍ SKLA....? číst celé

 


  

 

                                     DÁRKY12 SLAVÍ JIŽ 35 LET.   A STÁLE  VÁM  POMÁHÁME  S  VAŠIMI  DÁRKY  PRO  VAŠE  BLÍZKÉ                              


  


               

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.
google8ee7c2f5fb36fde3.html